Actividades e recursos para a celebración do Día da Paz.
Libro Interactivo Multimedia sobre o Outono.
Autor: Ramiro Fernández Feal.
Información sobre a celebración do día das letras galegas 2007.