ACTIVIDADES E RECURSOS ADICADOS Á LUÍS SEOANE COMO REPRESENTANTE DO DÍA DAS ARTES GALEGAS O 1 DE ABRIL DO 2019.

RECURSOS E ACTIVIDADES SOBRE LUÍS SEOANE, TANTO PARA EDUCACIÓN INFANTIL COMO PARA EDUCACIÓN PRIMARIA.