Enderezo: Rúa do Peirao nº3 Chapela - Redondela (Galicia) Telf: 886 11 06 82 - Email: equipodirectivo@ceipdelaredo.com Horario: L-V 09:00h-14:00

CONVIVENCIA

Dentro do Plan de Convivencia do Centro, recóllense entre outros aspectos, a resolución pacífica dos conflitos da comunidade educativa a través de, entre outros, a MEDIACIÓN ENTRE IGUAIS. Tomando como marco legal a LEI 4/2011 de 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa e o DECRETO 8/2015 de 8 de xaneiro que a desenvolve , artéllase o “Programa de Mediación entre Iguais”, co que pretendemos que os alumnos desenvolvan habilidades sociais , estratexias de resolución de conflitos, ... Este programa comezará a implantarse no centro a partires do presente mes de xaneiro cun periodo de formación (alumnado de 5º+6º) establecido na seguínte temporalzación.

A “Mediación entre Iguais”, defínese cómo un proceso de resolución de conflitos entre dúas partes (dous alumnos/as ou máis), na que unha terceira parte neutral (o mediador/a), axuda a que as partes en conflito atopen unha solución. É un proceso voluntario e confidencial. O alumnado mediador non propón solucións, senón que axuda aos alumnos/as en conflito a chegar por sí mesmos/as a un acordo satisfactorio.

 

 

 RECOÑECEMENTO INTERNACIONAL MIL GRÚAS POLA PAZ DE CHAPELA A XAPÓN

A nosa viaxe pola paz chegou a Hirsohima e favoreceu que o noso alcalde estivera dentro do rexistro mundial de alcaldes pola paz.

Ver proxecto

GUÍAS PSICOPEDAGÓXICAS PARA AS FAMILIAS

Guías seleccionadas polo Dpto. de Orientación de todo tipo para asesoramento das familias en problemáticas comúns do desenvolemento do rapaz de 3-12 anos

Ver guias: http://orientacion.ceipdelaredo.com

 

CÁPSULA DO TEMPO

Unha cápsula do tempo que viaxará dende o 2017 ata 2030 a cal se abrirá o 20 de Novembro coincidido co Día internacional da Infancia.

Que cousas nos gustan do mundo? Como imaxinas o cole do futuro? Cómo serás de maior? Que che gustaría enviar ao futuro? Que mellorariamos? Que mundo queremos para os nenos e nenas do 2030? Que imos facer para conseguilo?

Comezo Xuño 2017

Ver proxecto: http://capsuladotempo.ceipdelaredo.com

PASAPORTE SOLIDARIO

O Pasaporte Solidario (PS) é iso, un pasaporte que propón varias actividades solidarias. O PS é individual: entrégase un a cada neno, aínda que as acción solidarias se poden realizar en grupo. Realizaranse unha gymcana de 7 actividades unha por semana a realizar na casa coas familias.

Ver Temporalización

RECREOS MOVIDIÑOS - BANCO DO TEMPO

Alternativas lúdicas ao especio de lecer do RECREO con intención de socialización e xestión entre iguais, xogos cooperativos e dinámicas de convivencia.

Todo o ano, todos os días

http://recreos.ceipdelaredo.com

RECOMENDACIONES SOBRE EL USO DE LAS REDES SOCIALES

¿Cómo reacciono si mi hijo recibe un correo insultante o amenazante? En la sección "Riesgos y amenazas en Internet" del Módulo "Internet. La revolución del S. XXI" se explica cómo actuar ante algunos de los principales peligros que pueden hallarse en la red. En la sección "Pautas de actuación para padres" del Módulo "Qué pueden hacer las familias" encontramos las webs y los teléfonos de las Fuerzas de Seguridad del Estado.

YO SOY EL OTRO

Secuencia didáctica para el reconocimiento de situaciones de discriminación. Los cinco objetos que la componen simulan casos en los que se fomenta que el alumnado participa en proyectos de integración

CRECIENDO EN IGUALDAD

Proyecto de carácter interdisciplinar en el que el alumnado debe investigar y transformar diferentes situaciones sociales en las que la diversidad se presenta como desigualdad. El recurso didáctico pretende dotar al alumnado de herramientas de análisis de la realidad social y estrategias de actuación para una convivencia en igualdad.

   

NORMAS DE CONVIVENCIA

Recurso didáctico en el que se muestran las normas de cortesía básicas para poder entablar relaciones interpersonales dentro de un clima de respeto: cómo presentarse ante desconocidos, cómo dar las gracias, cómo pedir las cosas por favor o cómo pedir disculpas.

DOCUMENTACIÓN RELACIONADA COA CONVIVENCIA NO CENTRO