Enderezo: Rúa do Peirao nº3 Chapela - Redondela (Galicia) Telf: 886 11 06 82 - Email: equipodirectivo@ceipdelaredo.com Horario: L-V 09:00h-14:00

Pautas de Traballo para o Alumnado/Familias

Esta é unha páxina que ten por obxecto planificar e organizar propostas de actividade lectiva do alumnado segundo a normativa vixente.

ADENDA 24/03

Despois da reunión virtual do equipo docente na que se valorou o desenvolvemento do programa de actividades e orientacións «Dende Casa» e o anuncio da ampliación prevista do estado de alarma até o 11 de abril, o centro reitera o seu compromiso de acompañamento educativo e emocional ao alumnado e as familias durante este período, difícil para todos. 

 • O centro continuará coa publicación na súa páxina web de luns a venres de propostas de actividades flexibles para cada un dos niveis de Educación Infantil e Educación Primaria e adaptadas tanto ao currículo vixente como ás circunstancias do período de confinamento.
 • Estas actividades curriculares non serán avaliables e priorizarán os ámbitos máis competenciais e vivenciais.
 • Recoméndase que para a realización destas actividades cada familia/ alumnado acorde un horario de traballo adaptado as súas condicións. Con todo, o centro continuará realizando cada día unha proposta horaria desta rutina de traballo.
 • O centro continuará propoñendo a realización de retos e actividades voluntarias de fomento da lectura dirixidas ao alumnado de todo o centro, que potencien o ámbito emocional e a pertenza á comunidade educativa de Laredo. Estas propostas formarán parte do programa Biblio na Casa.
 • Durante as vacacións previstas no calendario escolar anual, o centro proporá só a realización de retos voluntarios e outras actividades de lecer en familia.
 • O centro continuará ofrecendo orientacións semanais para o mellor desenvolvemento posible da corentena, con atención preferente ao Alumnado con Necesidades de Apoio Educativo.
 • Todo o equipo docente permanecerá á disposición das familias nos seus correos electrónicos, chat de aula e chat de centro.
 • As titorías continuarán coa súa comunicación co alumnado polos medios telemáticos dos que dispón o centro.

Apertas a todos e todas.

INFORMACIÓN 13/03

Ao longo destas dúas semanas de confinamento o centro establecerá unha rutina de traballo do seguinte xeito:

 • Colgaranse diariamente propostas de actividades a realizar na páxina do centro e enviarase un aviso pola app/web das novas actividades colgadas.
 • As actividades estarán debidamente planificadas e temporalizadas segundo o currículo e adaptadas as novas circunstacias de confinamento.
 • As actividades son propostas de realización para fornecer os coñecementos adquiridos e ou rutinas.
 • O alumnado e familias deseñaran un horario de traballo adaptado a cada circunstacia persoal/familiar podendo alterar/adaptar a cantidade e orde de traballo.
 • Pregamos rutina diaria na realización de tarefas na medida das posibilidades das familias
 • Os docentes están a disposición das familias nos seus propios correos electrónicos.
 • Existe a disposición das familias un chat para poder consultar dúbidas ao profe de garda na rede. (icona abaixo a esquerda) de tipo técnico ou dúbidas xerais , no relacionado a explicacións de índole curricular e explicación das actividades derivarase ao correo da titora correspondente.

Para o  alumnado de 3º+4º+5º+6º, Intranet do centro.

 • Habilitouse o servicio de mensaxería interna para este alumnado o cal está monitorizado e só se permite o seu uso curricular.
 • Habilitaronse servicos de pizarras compartidas Jamboards para traballos grupais de ser o caso.
 • Na modalidade de exercicios cando poña SNAPPET e/ou EDIXGAL o alumnado deberá realizalo en devanditas plataformas. No caso de aparecer dous conceptos farase nos dous soportes.
 • Na modalidade correo electrónico o alumnado deberá enviar devandita actividade a súa titora por ese medio.