1º Nivel

PRIMEIRO DE PRIMARIA

O equipo do 1º nivel de Educación Primaria, no curso 2022/2023, está composto polos seguintes membros:

  • Tamara Salgueiro Veiga (mestra titora de 1º).

 

    . José Manuel Muiño (mestre de matemáticas)

 

  • Jesús Flórez Linares (meste de educación física).

 

  • Belén Vizoso García (mestra de inglés e plástica).

 

  • Gloria Quintana Fernández (mestra de música).

 

  •  Andrea García Soage (mestra de relixión)

 

 

Distribuir contido