Skip to main content

Proba Patricia

Reglas de acentuación https://www.youtube.com/watch?v=icTjd2BteJQ
Reglas de acentuación en castellano                            

Ben feita a taboa e inserción da imaxe das reglas e o seu enlace. Comprobei que había un erro cando clickaba na táboa xa que non me abría directamente á páxina das reglas de acentuación. O problema estaba no enlace que copiaches, a veces, non sei moi ben porqué, pero cando copiamos aparece máis código do necesario. Reviseino e puxen outra vez o enlace á páxina. Aquí podes ver a diferencia na dirección:

  • A que tiñas: https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.unprofesor.com%2Flengua-espanola%2Freglas-de-acentuacion-en-castellano-2149.html&psig=AOvVaw0uJOM8Vc2D5EMe4BBY6BIK&ust=1589926290817000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJD6vJO3vukCFQAAAAAdAAAAABAE

  • A que puxen : https://www.unprofesor.com/lengua-espanola/reglas-de-acentuacion-en-castellano-2149.html

Outra suxerencia. Intenta colocar o enlace a youtube dentro da taboa. Pinchas na película do cadro de ferramentas ( o dibuxo verde, penúltimo da segunda fila da barra de ferramentas) e inserta a dirección da páxina no cador URL.