Ortografía. Escribir correctamente.

Autor: Alberto Armada

  
Acheghouse unha raposa a unha parra e, mirando os asios que colghaban das súas ramas, alsouse para alcansalos; pero, por máis que se esforsaba, os seus dentes non cheghaban a tan saborosos froitos. Unha e outra ves intentouno, mais sempre era en balde, ata que se convenseu de que todo era inútil. Entón, mirando para as uvas, dixo: «Están verdes; non as quero comer».
E marchou, despresiativa.

Escribe de novo o texto sen seseo ni gheada:

unha raposa a unha parra e, mirando os que das súas ramas, para ; pero, por máis que se , os seus dentes non a tan saborosos froitos. Unha e outra intentouno, mais sempre era en balde, ata que se de que todo era inútil. Entón, mirando para as uvas, dixo: «Están verdes; non as quero comer».
E marchou, .