Gramática. As linguas.

Autor: Alberto Armada

  
Indica que lingua oficial se fala nas seguintes localidades.
Vitoria (Álava, País Vasco):
Lisboa (Portugal):
Alacant (Valencia):
Madrid:
Lleida (Cataluña):
Valencia:
San Sebastián (Guipuzkoa, País Vasco):
Sevilla (Andalucía):
Lugo (Galicia):
Barcelona (Cataluña):
O Carballiño (Ourense, Galicia):
Betanzos (A Coruña, Galicia):