USUARIOS PROVISIONAIS DE COMEDOR PARA O CURSO ESCOLAR 2019-20