Ped. Terapéutica 1

O/a mestre/a de pedagoxía terapéutica

 

O profesorado de apoio abarca tanto aos mestres e mestras de pedagoxía terapéutica (PT) como aos de audición e linguaxe (AL), e somos un recurso especializado e específico que o sistema educativo ofrece para dar resposta ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo (ACNEAE). 

Segundo a Lei Orgánica 8/2013, do 9  de decembro, para a mellora da calidade educativa (LOMCE), o ACNEAE é aquel que require de forma temporal ou permanente, apoios ou provisións educativas diferentes ás ordinarias por presentar necesidades educativas especiais (NEE), dificultades específicas de aprendizaxe, altas capacidades intelectuais, por incorporarse tardiamente ao sistema educativo ou por condicións persoais ou de historia escolar. 

Os mestres e mestras de PT somos especialistas en inclusión e na atención á diversidade e colaboramos co resto do profesorado para poder dar unha resposta satisfactoria as necesidades educativas do noso alumnado. 

Gortázar realiza unha resumo das nosas funcións que veñen especificadas na lexislación vixente, e divídeas en 3 niveis: 

Apoio ao centro: participando na elaboración do Proxecto Educativo (PE), nas concrecións curriculares, nos diferentes plans de centro, nas decisións metodolóxicas e organizativas...

Apoio ao mestre: elaboración xunto co profesorado titor das programacións de aula adecuándoas ás necesidades do alumnado, buscar e elaborar material didáctico específico, coordinar co profesorado titor a metodoloxía didáctica, participar nas avaliacións, axudar na elaboración das adaptacións curriculares significativas (ACS), nas medidas de reforzo e nas medidas de atención á diversidade (MAD) así como colaborar na súa avaliación e seguimento...

Apoio ao alumnado: axudamos na identificación das necesidades educativas e das dificultades de aprendizaxe, intervimos directamente co ACNEAE, coordinamos os apoios que recibe o alumno dentro e fóra da aula ordinaria e dentro e fóra do centro, informar e orientar aos pais e titores legais do alumnado ao profesorado titor sobre as necesidades e a evolución do seu fillo e indicámoslles pautas concretas de actuación...

 

Como se pode observar os mestres e mestras de PT non actuamos sos, a planificación e coordinación no ámbito educativo son factores fundamentais para realizar intervencións eficaces, e por iso desempeñamos unha labor esencial como promotores e facilitadores da coordinación dos diferentes profesionais que interveñen na educación. 

 

Adxunto un vídeo onde unha mestra especialista en PT describe algunhas das súas funcións nun centro educativo. Recalco que aínda que esta mestra fala de que atende a alumnos con NEE, posteriormente aclara que o profesorado de apoio traballamos con todo o ACNEAE, dentro do cal se encontra o alumnado con NEE. 

 

Distribuir contido

          O Centro
    Datos:
       Datos do centro
       Localización
       Instalacións/dependenc.
       Horarios
       Calendario escolar
   Organigrama:
       Equipo directivo
       Consello Escolar
       Profesorado
       Persoal non docente

        Secretaría

       Información
       Matrículas
       Libros de texto
       Axuda Libros de texto
       Comedor
       Axudas

     Xefatura de Estudos

       Información
       Documentos oficiais

          Áreas - Materias

       C. Natureza - C. Sociais
       Educación Física
       Inglés
       Lingua Castelá
       Lingua Galega
       Matemáticas
       Música
       Plástica
       Relixión

        Infantil

       3 anos
       4 anos
       5 anos
       Inglés EI
       Relixión EI
       Educación Física EI      
       Música EI

« Xaneiro 2020 »
LunMarMérXovVenSábDom
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Dinamización Lingua Galega

       Actividades
       Certame Literario
       Intercentros
       Teatro
       Contacontos
       Letras Galegas

         Biblioteca

       Mascota

       Fotos

       Contos

       Poesías     

        Últimas Adquisicións

        Convivencia

       Coidado dos baños
       Mediadores
       Policias medio ambiente
       Educación Vial