DISTRIBUCIÓN DE MÁSCARAS

 

 

 

Orde do 6 de novembro de 2020 pola que se regulan os criterios e o procedementode distribución de máscaras entre o alumnado matriculado en educación primaria,educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentespúblicos dependentes desta consellería e en centros privados concertados nocurso 2020/21 (código de procedemento ED330E). Diario Oficial de Galicia nº 230, do13.11.2020.

 

Alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial:

a) Non ten que presentar solicitude:

O alumnado benefIciario da axuda de material escolar no curso 2020-2021.

 

b) Ten que presentar solicitude:

 

O alumnado que non foi benefciario da axuda de material escolar no curso 2020-2021 que cumpra algunha das seguintes condicións:

Que pertenza a unha familia cunha renda per cápita igual ou inferior a 6.000 .

Alumnado matriculado en educación especial.

Alumnado suxeito a tutela ou garda da Xunta de Galicia.

Alumnado cun grao de discapacidade igual ou superior ao 65%.

 

Máis información

https://www.edu.xunta.es/webmail/imp/view.php?actionID=view_attach&id=3&uid=48808&mailbox=SU5CT1g&uniq=1605532409817

Powered by Drupal - Design by artinet