Omitir cursos dispoñíbeis

Cursos dispoñíbeis

Animais vertebrados
Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.
Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.
Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.
Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.
Nesta unidade aproximarémonos ao mundo dos climas en xeral e aos climas de España e de Galicia en particular.

Nesta unidade introducirémonos no estudo da poboación e situarémonos no espazo xeopolítico partindo do ámbito máis amplo da Unión Europea para rematar no máis concreto e próximo da provincia e o municipio, pasando por España e Galicia.
Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.
Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.
Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.
Neste curso intentaremos achegarnos á xeografía española.
Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.
Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.
Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.
Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.
Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.
TO LEARN AND REMEMBER ABOUT PLANTS YOU'VE STUDIED ALT YOUR GALICIAN LESSONS
Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.
Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.
Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.
Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.
Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.
TO LEARN AND REMEMBER SOME HISTORIC AND SCIENTIFIC REFENRENCES YOU'VE STUDIED ALT YOUR GALICIAN LESSONS
Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.
Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.
Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.


Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.
Presentámosvos dende o Ceip Frian-Teis de Vigo un conxunto de actividades, interactivas multimedia, repartidas en bloques, sobre distintos aspectos Gramaticais da Lingua Galega.
ESTUDAMOS NESTE APARTADO A CATEGORÍA GRAMATICAL: OS VERBOS
Neste bloque presentamos unha escolma de actividades sobre os adverbios da gramática galega co fin de mellorar o uso da nosa lingua.

Presentámosvos un conxunto de actividades, interactivas multimedia, repartidas en bloques, sobre distintos aspectos Gramaticais da Lingua Galega; recomendado para o 3º ciclo de primaria.

En este curso conoceremos personas destacadas en la lucha por la Paz, así como el reconocimiento de valores positivos para mejorar la convivencia entre las personas.

Presentámosvos un conxunto de actividades, interactivas multimedia, repartidas en bloques, sobre distintos aspectos do baloncesto; recomendado para o 3º ciclo de primaria.
Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.
Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.
Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.
Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.
Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.
Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.
Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.
Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.
Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.
Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.
Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.