Neste curso traballaremos os contidos curriculares da área de Educación Física de 2º curso de E. Primario

Traballaremos  os contidos do Currículo de Educación Física de 6º de Ensino Primario.

Traballaremos os contidos do Currículo de Educación Física de 5º curso de Ensino Primario.

Traballaremos os contidos do Currículo de 4º curso de Ensino Primario.

Traballaremos os contidos do Currículo de Educación Física de 3º curso de Ensino Primario.