ABECEDARIO

Na educación infantil é moi importante que os nenos e nenas experiementen co son das palabras, por que letra empezan, cantas letras teñen, que letras che soan no oído....

Nesta actividade o que propoño é que  asociedes a letra do obxecto ou animal as letras do abecedario.... Seguro que o faceredes moi ben...