VISUAL THINKING: pensamento visual con rotuladores de tiza.

O VT (pensamento visual) é unha metodoloxía que consiste en manipular e expresar ideas por medio de debuxos simples e sinxelos e recoñecer creando entre eles conexións por medio de mapas mentais co obxectivo de entendelas mellor, identificar problemas/solucións, simular procesos ou xerar novas ideas.

No espazo do Camiño de Santiago do cole, comezamos a realizar un mural nos vidros das fiestras do corredor coas etapas do Camiño Portugués dende A Guarda, empregando a técnica do Visual Thinking