Explicación sobre as funcións vitais.

Este curso vai dirixido ao alumnado de 4º de Educación Infantil para traballar contidos relacionados co outono: cambios atmosféricos e na paisaxe, prendas de vestir, froitos e cores, celebracións do Samaín e o Magosto.

Curso básico dirixido a pais e nais sobre cómo axudar os seus fillos/as nos estudos

Este curso vai dirixido a mestres Primaria, Audición e Linguaxe,Pedagoxía Terapéutica,Lingua extranxeira,Educación Infantil,Educación Física.

Os contidos a tratar son

- Concepto de altas capacidades.

- Estratexias na aula.

- Estratexias nas distintas especialidades.

-Propostas de mellora.


- Curso da TAREFA3.

- Dirixido ao profesor-relator.

- Contidos: os que se necesiten para ir completando as tarefas.

Durante outubro e novembro faceremos o seguinte:

  • Identificaremos os obxectos da aula e os xogos do patio.
  • Describiremos os obxectos da clase (tamaño e cor).
  • Usaremos frases para pedir cousas de forma educada.
  • Identificaremos as partes do corpo, algunhas accións e sentimentos.
  • Falaremos das accións que podemos facer co noso corpo, e dos nosos estados de ánimo.
  • Expresaremos as nosas preferencias personais.