Tentaremos darlle aos nenos , a través da escoita de videos, un achegamento á música clásica