You are hereDependencias

Dependencias


Espazos administrativos e aulas

AULAS
9 Aulas de E.I.   1 Aula relixión
19 Aulas de E.P.   2 Aulas Pedagoxía Terapeútica
1 Aula de E.Musical     2
Aulas Audición e Linguaxe
3 Aulas de Idiomas  

 

ESPAZOS ADMINISTRATIVOS
1 Dirección   1 Oficina secretaría
1 Xefatura de estudos   1 Despacho secretaría
1 Departamento de Orientación   1 Conserxería

  

OUTROS ESPAZOS
1 Despacho coordinación E.I.   1 Sala de mestres
3 Despachos coordinación E.P.   1 Sala de recursos
         

Espazos comúns

BIBLIOTECA   LABORATORIO

 

     

AULA INFORMÁTICA

E.I. - 1º CICLO

 

AULA INFORMÁTICA

2º - 3º CICLO E.P.

   
     
 COMEDOR 1    COMEDOR 2
   
     
PATIO PEQUENO    PATIO GRANDE
     
     
 

XIMNASIO

1º-2º CICLO E.P.

   

XIMNASIO

E.I. - 3º CICLO  E.P.

     
     
 SALÓN DE ACTOS   BAÑOS
     
     
MURAL PATIO GRANDE   AULA SICOMOTRICIDADE