Benvidos a aula de Educación Dixital! Este espazo está deseñado para servir de punto de encontro de todo o alumnado no tocante á o uso das novas tecnoloxías na aula.

Traremos aspectos xerais como  o uso da aula virtual e da ferramenta de videoconferencias.

Ademais incluímos un foro onde podes consultar as túas dúbidas sobre o uso destas ferramentas.