Documentos

PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS

Neste apartado atoparedes a información relativa ás programacións didácticas do curso:

LEXISLACIÓN

- DECRETO 330/2009, do 4 de xuño, polo que se establece o currículo da educación infantil na Comunidade Autónoma de Galicia.

- DECRETO 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia.

- Resolución de 11 de febrero de 2015, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el currículo de la enseñanza de Religión Católica de la Educación Primaria y de la Educación Secundaria Obligatoria.

 

EDUCACIÓN INFANTIL

- Programación didáctica de Educación Infantil Globalizada

- Programación didáctica de Educación Infantil: Inglés

- Programación didáctica de Educación Infantil: Relixión Católica

 

EDUCACIÓN PRIMARIA

- Programación didáctica 1º Educación Primaria

- Programación didáctica 2º Educación Primaria

- Programación didáctica 3º Educación Primaria

- Programación didáctica 4º Educación Primaria

- Programación didáctica 5º Educación Primaria

- Programación didáctica 6º Educación Primaria

 

- Programación didáctica de Lingua Estranxeira: inglés

- Programación didáctica de Educación Artística (Musica)

 

- Programación didáctica de Educación Física

- Programación didáctica de Relixión Católica

- Programación didáctica Valores Sociais e Cívicos (1º, 2º, 3º, 5º, 6ºA e 6ºB E. Primaria)

 

 

 NOFC (Normas de Organización)/ROF (Regulamento de Organización) (Preme aquí para ver)

 

 

Formulario de google para dar a coñecer unha incidencia COVID (persoal docente e non docente):

 

Distribuir contido