Usamos as matemáticas cos mBot

Os nenos e nenas de 5º e 6º de E.P. estiveron practicando e repasando as operacións e os números romanos a través da programación dos mbot, para o que utilizaron a matriz led e o s

ensor de temperatura.

Mediante o traballo en equipo tiveron que solucionar varios retos nos que se solicitaba que mostrasen aos seus compañeiros/as operacións e números romanos que posteriormente tiveron que solucionar no seu caderno, medir a temperatura ambiente da BiblioLab, de distintos vasos con auga, calcular a temperatura media destes e conseguir que a auga tivese unha determinada temperatura, ben un número primo ou un número dado polos mestres/as.

As clases xa utilizaron a BiblioLab para o desenvolvemento deste proxecto, na que se atopan os recursos necesarios para o traballo diario, nestes vídeos mostramos algúns destes momentos.

 

Lembrámosvos que podedes seguir practicando e aprendendo cos mBot na BiblioLab.