Skip to Content

PAV

MOMENTO VIVENCIAL

            Constitúe un tempo de aprendizaxe vivido: a música, a arte, a segunda lingua estranxeira, os valores sociais, cívicos e relixiosos, o teatro…  deben ser ensinados e aprendidos dende unha perspectiva moito máis práctica. Para iso, o profesorado especialista organizará sesións didácticas nas que o alumnado teña a oportunidade de sentir, vivir e emocionarse coasaprendizaxes.

            Impartirase en espazos determinados e específicos que posibilitarán un traballo“manipulativo”,directo, eminentemente práctico e moi conectado coas vivencias  do propio  alumnado.  Así, os  contidos  curriculares  referidos  á música, ó inglés, aos  valores  sociais, cívicos e relixiosos,     aos  obradoiros científicos, matemáticos, lingüísticos e artísticos serán tratados dende unha vertente moito máis real e significativa: bailes, cancións, ritmos emelodías, dramatizacións, obradoiros  en  inglés,  obradoiro  do  supermercado…  son  exemplos  nos  que  desenvolvemos  determinados  contidos  destes  niveis  e  das  áreasde coñecemento.

 

            En Educación Primaria a tipoloxía de actividades son xa máis específicas e cun maior grado de dificultade e estarán centradas en retos e plans de traballo ou proxectos nos que se desenvolva o currículo das especialidades de: Música, EF, Inglés, Valores Sociais e Cívicos, Relixión e outros contidos que poden ser ensinados e aprendidos en obradoiros:  marquetería,  traballo con barro, sesións de ganmificación, aprendizaxes vivenciais en situacións reais ou simuladas (supermercado)…etc.

Distribuir contido


by Dr. Radut