PROTOCOLOS DA CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN DA XUNTA DE GALICIA

    Qué son os protocolos?

  •     Protocolo é un documento que serve para guiarnos e axudarnos nos pasos a seguir cando un alumno/a presenta algunha dificultade no ámbito escolar; debe responder á pregunta:  que facer no caso de ….?
  •   Un Protocolo recolle comportamentos, accións e pautas que se consideran apropiadas en determinadas situacións.   
  •   Van dirixidos a tódalas partes que traballan xuntas para o benestar do alumnado; familias, profesionais educativos, terapeutas, sanitarios para que o alumnado poidan desenvolver o seu máximo potencial.
  •   Os Protocolos SON DE OBRIGADO CUMPRIMENTO.

Todas as persoas teñen puntos fortes e febles, pero todas teñen capacidades

Estes protocolos poden atoparse en diferentes espazos da web da Consellería de Educación e hai diversos, para diferentes necesidades.

Neste espazo da nosa web incluiremos estes diferentes protocolos para informar a toda a comunidade educativa do noso centro.