try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
CEIP de Rebordáns
Centro Abalar

CONVOCATORIA DO FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO E AXUDAS PARA LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR PARA O CURSO 2020/2021.

Segundo a Orde do 12 de maio de 2020 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2020/21 (código de procedemento ED330B).

CURSOS AOS QUE VAI DIRIXIDA ESTA CONVOCATORIA:

 - Fondo solidario de libros de texto: 3º e 4º de Ed. Primaria (5º e 6º xa teñen libros dixitais).

- Axudas para adquirir libros de texto: 1º e 2º de Ed. Primaria.

- Axudas para adquirir material escolar: 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º de Ed. Primaria.

As familias solicitantes deben ter unha renda per cápita cos seguintes límites:

1º e 2º E.P.

3º e 4º E.P.

5º e 6º E.P.

ata 6.000€

de 6.000€

a 10.000€

ata 6.000€

de 6.000€

a 10.000€

ata 6.000€

de 6.000€

a 10.000€

210€ en libros e 50€ en material

140€ en libros

6 libros e 50€ en material

4 libros

50€ en material

 

 Para calcular a RENDA PER CÁPITA: Sumar os recadros 435 e 460 da Declaración da Renda 2018 (presentada no 2019)  e dividilos entre o número de persoas computables da unidade familiar.

PRAZO DE PRESENTACIÓN DAS SOLICITUDE:

Do 20 de maio ao 19 de xuño. (Ver quendas establecidas polo centro).

 SOLICITUDES:

 - Telemáticamente:Lembrámoslles que poden realizar a solicitude (ANEXO I e ANEXO II) telemáticamente accedendo á aplicación FONDOLIBROS na páxina https://www.edu.xunta.es/fondolibros/

- En papel: Poden vir buscar o impreso ao colexio. 

 PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:

Dita solicitude (ANEXO I E ANEXO II) poden presentalas:

- Telemáticamente: na Sede da Xunta de Galicia

- Presencialmente: no colexio (solicitude en papel recollida no colexio ou imprimíndoa na casa dende fondolibros).

 DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR:    

- Anexo I

- Anexo II

- Copia do Libro de Familia onde aparezan todos os membros computables da unidade familiar.

- En caso de separación ou divorcio, sentenza xudicial e/ou convenio regulador.

- En caso de ser necesario, documentación a maiores.