try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
CEIP de Rebordáns
Centro Abalar

Día Meteorolóxico Mundial

O Día Meteorolóxico Mundial conmemora a entrada en vigor, o 23 de marzo de 1950, do convenio polo que se creou a Organización Meteorolóxica Mundial. Un ano despois da súa creación, sería nomeada organismo especializado das Nacións Unidas co obxectivo de asegurar a cooperación en materia meteorolóxica.

A variabilidade do clima está a provocar, cada vez máis, fenómenos extremos que acaban con miles de vidas en diversas rexións do planeta. Por exemplo, entre 1956 e 2005, o número de desastres de orixe meteorolóxica, climática e hidrolóxica  multiplicouse por dez.