RIos e praias en boas mans

O centro está a participar no proxecto medioambiental Voz Natura, que este ano está centrado na protección dos nosos ríos e arenais.

A través deste proxecto, pretendemos que toda a comunidade educativa tome conciencia da importancia de adoptar actitudes encamiñadas a protexer e mellorar a calidade dos ecosistemas fluviais e mariños.

Por este motivo no corredor do piso superior, están expostos unha serie de libros  selecciponados dos fondos documentais polo equipo de biblioteca.

 

                      

                                    Exposición  " Praias e rios en boas mans"