Nesta sesión falaremos de cada un dos elementos que compoñen a aula Abalar: netbooks, armario de carga, pantalla, wifi, servidor, cañón.