Normas e uso dos Miniportátiles do proxecto abalar.