Plan Autoprotección do CEIP Rebordáns, elaborado polo Equipo Directivo( 11-15).