Manual respostas ao concurso de Tepo para o alumnado.