Ferramentas da Aula Virtual e usos de Cisco Webex.

Formación realizada en maio 2020.