Neste curso coñeceremos os usos e aplicacións do enceraro dixital interactivo:EDI