Recursos eXeLearning elaborados no PFAC 2013-2014.

Recursos feitos con Ardora
Manual respostas ao concurso de Tepo para o alumnado.

Webquest para o alumnado terceiro ciclo de primaria.

Para acceder a webquest tes que entrar como convidado.

NESTE APARTADO PODEMOS ATOPAR XOGOS E ACTIVIDADES FEITAS EN EDILIM