Skip to Content

RENOVACIÓN PARCIAL CONSELLO ESCOLAR 2022

Prezadas familias:

Unha vez rematado o prazo de presentación de candidaturas para a elección dos representantes de nais e pais do alumnado no CONSELLO ESCOLAR do Centro, a XUNTA ELECTORAL do CEIP de Pedrouzos fai pública a relación de nomes das/os candidatas/os que se presentan á referida elección, segundo indicamos de seguido por orde alfabético de apelidos:

1.- García Otero, Jesús

2.- González Sánchez, Patricia

3.- Tembra Piñeiro, Ana Isabel

Segundo o establecido no artigo 40 do Decreto 324/1996, do 26 de xullo (DOG do 09/08/1996) corresponde elixir no presente proceso electoral a 2 nais/pais, dun total de 5 que debe ter o Consello Escolar. As/os outras/os representantes de nais/pais continúan como consecuencia da súa elección anterior no ano 2021 e por designación da ANPA.
O vindeiro luns 28 de novembro, en horario de 14:30 a 18:00 estará aberta a mesa electoral para a votación e elección de representantes.

O que se fai público para xeral coñecemento.

Brión, 21 de novembro de 2021

O DIRECTOR DO CENTRO E
PRESIDENTE DA XUNTA ELECTORALpage | by Dr. Radut