Skip to Content

2ª reunión Xunta Electoral (IV)

20/11/2018 14:30

Convocada a 2ª reunión da Xunta Electoral, co seguinte orde do día:

Lectura e aprobación se procede da acta da anterior xuntanza
1-Proclamación de candidaturas de pais/nais/titores/as
2-Proclamación de candidaturas do profesorado
3-Proclamación do representante da ANPA e do representante do Concello
4-Deseño e aprobación de papeletas electorais e normas para a papeleta da ANPA se así a solicitase
5-Designación de representantes pais/nais para a mesa electoral

 

 

 event | by Dr. Radut