Cuestión 9

Toda a información que recibiches seguramente che suxire un gráfico, un debuxo, un mural. Faino no ordenador ou debúxao. Logo de escanealo, envíanolo nun arquivo adxunto