Cuestión 7

-En que lugares de Galicia ten máis sona esta festividade?