Cuestión 5

Quen exportou esta festa aos EEUU, coñecida alí com Halloween? E cando?