Curso de iniciación en Moodle no que se traballan os módulos máis comúns