Webquest que ten como obxectivo coñecer a orixe das tradicións do Nadal, así como descubrir as costumes que outras culturas teñen nestas datas.