Estamos a aprender  a usar novas ferramentas para usar na aula e na ensinanza non presencial.