Traballaremos o uso das novas tecnoloxías na aula virtual.