Neste curso aprenderemos nocións sobre o uso de dúas ferramentas tecnolóxicas de gran utilidade para o uso docente.

Por unha banda a aplicación de videoconferencia Cisco Webex e por outro lado Moodle, ambas permítennos levar tarefas de docencia en liña.