CURSO ADICADO A FORMACIÓN DO PFPP PROPOSTO PARA OS CURSOS 16-17 E 17-18