Este curso vai dirixido aos alumnos de 4º e 5º da Educación Infantil e o que se pretende é:

- Que os cativos coñezan os xogos tradicionais e populares do seu contorno

- Desenvolver a psicomotricidade fina e gruesa

- Emprego de estratexias básicas de xogo: cooperación ou oposición