O currículo de Educación Infantil organizase en 3 áreas :
1.- Área de coñecemento de sí mesmo e autonomía persoal
2.- Área de coñecemento do contorno
3.-Área de linguaxes : comunicación e representación.
En cada unha da áreas os contidos están interrelacionados e a acción educativa abordamola mediante actividades globalzadas que teñan interese para os nenos-as.
Con este curso queremos abrila posibilidade de que os pais dos nosos nenos-as :
A) poidan acceder con eles aos proxectos, obradoiros, propostas de actividades (lectoras, artísticas,musicais...),recursos...que colgaremos no caso de confinamento pola COVID19.
B) Nos acheguen materiais que necesitamos e que por mor da pandemia a mellor forma de facelo é en formato dixital.