Neste curso amosarase información sobre a práctica da Audición e Linguaxe  e información de intereses sobre a atención ao alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo. Así como actividades a desenvolver en caso de ser necesario facer as clases de modo non presencial.