Curso creado para a realización PFPP.

Este curso vai dirixido ao alumnado de 6º de educación primaria.

Os contidos que traballaremos son os da asignatura de música e preferentemente  e neste curso a audión e as cancións.

Para traballar utilizaremos o blog ;ZOANDO O VENTO

Para calquera consulta ademáis do chat podedes facelo no correo: musicaconchita6@gmail.com


Este curso vai dirixido ao alumnado de 5º de educación primaria.

Os contidos que traballaremos son os da asignatura de música e preferentemente  e neste curso a audión e as cancións.

Para traballar utilizaremos o blog ;ZOANDO O VENTO

Para calquera consulta ademáis do chat podedes facelo no correo: musicaconchita6@gmail.com


Este curso vai dirixido ao alumnado de 4º de educación primaria.

Os contidos que traballaremos son os da asignatura de música e preferentemente  e neste curso a audión e as cancións.

Para traballar utilizaremos o blog ;ZOANDO O VENTO

Para calqueira consulta ademáis do chat podedes facelo no correo: musicaconchita6@gmail.comEste curso vai dirixido ao alumnado de 3º de educación primaria.

Os contidos que traballaremos son os da asignatura de música e preferentemente  e neste curso a audión e as cancións.

Para traballar utilizaremos o blog ;ZOANDO O VENTO

Para calquera consulta ademáis do chat podedes facelo no correo: musicaconchita6@gmail.comEste curso vai dirixido ao alumnado de 2º de educación primaria.

Os contidos que traballaremos son os da asignatura de música e preferentemente  e neste curso a audión e as cancións.

Para traballar utilizaremos o blog ;ZOANDO O VENTO

Para calquera consulta ademáis do chat podedes facelo no correo: musicaconchita6@gmail.comEste curso vai dirixido ao alumnado de 1º de educación primaria.

Os contidos que traballaremos son os da asignatura de música e preferentemente  e neste curso a audión e as cancións.

Para traballar utilizaremos o blog ;ZOANDO O VENTO

Para calquera consulta ademáis do chat podedes facelo no correo: musicaconchita6@gmail.com