Neste curso traballaremos contidos de Ed. Física de 3° de Ed. Primaria relacionados coas habilidades básicas ( desprazamentos, saltos, xiros...), coordinación, equilibrio, xogos ( alternativos, populares), iniciación aos deportes individuais  e a expresión corporal.