Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.
Recusos feitos pola comunidade educativa do CEIP CHANO PIÑEIRO.